Planning Het Dorpshart

In Het Dorpshart, een deelgebied in Hoef en Haag, realiseren we ruim 900 woningen en appartementen. Die bouwen we niet allemaal tegelijk, maar in verschillende fases die we na elkaar in verkoop brengen. Op deze pagina houden we je op de hoogte van de start verkoop en de nieuwbouwplanning van Het Dorpshart.

Verkoop het Dorpshart 4I is gestart

Het is zover, de verkoop van het Dorpshart 4I is gestart. Vanaf nu vind je alle verkoopstukken online bij de bouwnummers - zoals de verkooptekeningen, optielijst, technische omschrijving, de conceptcontracten, et cetera. Schrijf je nu in voor maximaal 5 voorkeurswoningen. Wanneer de inschrijving is gesloten, worden alle inschrijvingen verzameld en de woningen toegewezen. 

Prognose start bouw en oplevering

Zodra 70% van de woningen is verkocht, de grond bouwrijp is gemaakt en er een onherroepelijke omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) is afgegeven, kan de bouw starten. Vanaf dat moment kunnen we ook een voorzichtige prognose geven wanneer de woningen worden opgeleverd. De bouwtijd van grondgebonden woningen bedraagt gemiddeld 1 jaar en is natuurlijk ook afhankelijk van verschillende (en onvoorziene) factoren, zoals slechte weersomstandigheden, leveringsproblemen van materialen of vertraging bij nutsbedrijven.

Planning voorgaande fases

  Contact
  Actueel aanbod