Een appartement of bovenwoning kopen. Hoe werkt dat?

29 april '17

Wanneer je een appartement of bovenwoning koopt in Wonen aan de Brink in Hoef en Haag, koop je niet alleen een appartementsrecht in het betreffende gebouw, maar krijg je ook te maken met de andere appartementen, bovenwoningen en de commerciële ruimtes. Wat houdt dit nu precies in en wat betekent dit voor jou als bewoner? Hieronder geven we antwoord op deze vragen.

Hoef en Haag | Wonen aan de Brink

Appartementsrecht

Onder een appartementsrecht wordt verstaan een aandeel in het gebouw met toebehoren, dat de bevoegdheid geeft tot het exclusief gebruik van een bepaald gedeelte van dat gebouw, veelal genoemd het privégedeelte. Het aandeel, dat afhankelijk is van de grootte van dit privégedeelte is vermeld in de koopovereenkomst en de splitsingsakte. Hiernaast heb je samen met de andere eigenaren het eigendom en gebruik van alles wat in én tot het gebouw behoort. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld het trappenhuis, de entreehal, het binnenterrein en de lift.

In de notariële akte van splitsing in appartementsrechten is het reglement van splitsing opgenomen. In dit reglement staat het eigendomsaandeel vermeld en daarin is aangegeven voor welk gedeelte de koper moet bijdragen in gemeenschappelijke schulden en kosten.

Iedere eigenaar van een appartement of bovenwoning is van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het gebouw. Ook de eigenaren van de commerciële ruimten hebben een appartementsrecht en zijn lid van de VvE. Het doel van de VvE is de behartiging van de gemeenschappelijke belangen. In de eerste plaats omvat dit het onderhoud en de instandhouding van het gebouw, de binnenplaats en de technische installaties (bijvoorbeeld: het onderhoud van schilderwerk en liften en het schoonhouden van de trappenhuizen).

Het gebouw is onderverdeeld in twee VvE’s. De eerste VvE bestaat uit de twee bovenwoningen en de onderliggende commerciële ruimten. De tweede VvE bestaat uit de vijf appartementen en de onderliggende grote commerciële ruimte. De grondgebonden woning is geen onderdeel van een VvE.

Iedere VvE heeft een bestuur en een ledenvergadering. Deze ledenvergadering vormt de hoogste macht binnen de vereniging. De ledenvergadering moet onder meer de begroting en de kosten voor het volgende boekjaar goedkeuren en dient haar fiat te geven aan de rekening en verantwoording van de uitgaven van het afgelopen jaar. Dit gebeurt door middel van stemverhouding in de ledenvergadering, die tenminste éénmaal per jaar plaatsvindt. De stemverhouding c.q. het aantal stemmen dat een eigenaar van een appartementsrecht heeft is bepaald in de akte van splitsing.

Wonen

Zoals eerder vermeld valt in de VvE onder gemeenschappelijke zaken onder andere: het onderhoud van daken, gevels, entreehal, trappenhuizen, liften en dergelijke. In de VvE worden deze gemeenschappelijke zaken beheerd en in de akten van splitsing worden nadere bepalingen opgenomen over wat wel en niet mag binnen het appartementengebouw.

Commerciële ruimten

In de plint van het gebouw komen commerciële ruimten. In deze commerciële ruimten mag volgens het bestemmingsplan beroep of bedrijf aan huis, lichte en middelzware horeca (waaronder bijvoorbeeld een restaurant, café, zalenverhuur) en detailhandel komen. Voor nadere informatie verwijzen wij je naar het bestemmingsplan van Hoef en Haag.

Binnenterrein

Het binnenterrein is eigendom van de VvE met de appartementen en de grote commerciële ruimte. Op het binnenterrein zijn fietsenstallingen, staan de individuele bergingen van de appartementen en staat de gezamenlijke containerruimte. Ook is er ruimte voor één auto, te gebruiken door de gebruiker van de commerciële ruimte.

Tot slot

Zoals je kunt lezen is er het één en ander vastgelegd in de akten van splitsing. Dit alles is gedaan om het leven, wonen en werken in Wonen aan de Brink in Hoef en Haag te veraangenamen en om de rechten en plichten ten opzichten van de bewoners en gebruikers te waarborgen. Indien je meer wilt weten over de technische specificatie van het gebouw verwijzen wij je naar de technische omschrijvingen hiervan.

  Naar de bovenwoningen
  Naar de appartementen