Goed nieuws over Het Dorpshart fase 3a

23 mei '19

Goed nieuws over Het Dorpshart fase 3a! De omgevingsvergunning is verleend door de Gemeente Vijfheerenlanden. Wat houdt dat in? Dat we weer een stukje dichterbij zijn om de bouw te laten starten!

Vergunning afgegeven

Op 13 mei 2019 heeft Gemeente Vijfheerenlanden de omgevingsvergunning afgegeven voor Het Dorpshart fase 3a. Daarmee is dan ook de bezwaartermijn van 6 weken in gegaan. Op 25 juni 2019 horen we of de vergunning onherroepelijk is. Oftewel: of er geen bezwaren zijn binnen gekomen. Als de vergunning onherroepelijk is, zijn alle 'opschortende voorwaarden' vervuld en hebben we dus een go om te starten met de bouw!

  Neem contact op
  Meer nieuws over Het Dorpshart