Goedkope koopwoningen? Hoe zit dat?

9 december '20

Wij realiseren in elk deel van Hoef en Haag een aantal goedkope koopwoningen. Deze woningen worden ook wel sociale koopwoningen, betaalbare koopwoningen of bereikbare koopwoningen genoemd. Hiermee geven wij mensen met een relatief kleine leencapaciteit, zoals starters, de kans een woning te kopen met een koopsom van maximaal € 290.000 V.O.N.

Aangepaste prijzen

Deze woningen bieden we, in overeenkomst met de gemeente Vijfheerenlanden, aan tegen een lagere prijs dan gebruikelijk op de vrije woningmarkt. In overleg met de gemeente Vijfheerenlanden is de maximale koopsom voor deze woningen recent aangepast van € 250.000 V.O.N. naar € 290.000 V.O.N. De verhoging is doorgevoerd omdat de koopsom van vergelijkbare woningen in de vrije verkoop ook fors in waarde zijn gestegen.

Huis om in te wonen

De goedkope koopwoningen zijn bedoeld om zelf in te wonen. Om te voorkomen dat mensen de goedkope koopwoningen kopen en deze (vrijwel) direct voor een hogere prijs doorverkopen, in plaats van er in te wonen, hebben we een anti speculatiebeding opgenomen.

Deze clausule verplicht kopers de woning 5 jaar te gebruiken voor eigen gebruik, voordat deze kan worden doorverkocht. Doen zij dat niet, dan zijn zij ons een boete verschuldigd, die afneemt naarmate zij er langer wonen. In het eerste jaar bedraagt de boete jaar 100%, het tweede jaar 80%, het derde jaar 60% etc. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de concept leveringsakte.

Toewijzingscriteria

Gezien de grote belangstelling voor de goedkoper koopwoningen, hanteren wij selectiecriteria voor een eerlijke verdeling van een beperkt aantal woningen. Wij willen mensen uit de gemeente Vijfheerenlanden, omdat wij daar bouwen, de kans geven om in aanmerking te komen voor een woning in de categorie ‘goedkope koop’. Om die reden krijgen mensen uit Vianen, Everdingen, Hagestein, Zijderveld en Hoef en Haag voorrang bij de toewijzing.

Aansluitend kijken wij naar de eerste voorkeur van de kandidaten en de financiële check. Zo selecteren wij mensen op eerste voorkeur en geïnteresseerden die de woning ook kunnen kopen. Zo hoeven wij geen geïnteresseerden teleur te stellen, omdat later blijkt dat de geselecteerde kandidaat de financiering niet rond krijgt. Aansluitend kijken wij naar de inschrijfduur van de kandidaat voor het project.

Toekomstige projecten

Wat we hierboven beschrijven, vormt onze leidraad voor de komende projecten in Hoef en Haag. Als er toch iets wijzigt, laten we dat zo snel mogelijk weten via onze online kanalen.

  Bekijk het woningaanbod
  Stel je vragen