Toewijzing de Vrijbuiters

We proberen zoveel mogelijk mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen. Hierbij geldt dat kandidaten die een financiële check hebben geüpload voorrang krijgen boven kandidaten zonder financiële check. De procedure is als volgt:

 • Aantal kandidaten per bouwnummer
  Is er maar één kandidaat die een 1e voorkeur heeft doorgegeven voor een bepaald bouwnummer? Dan wordt de woning aan deze persoon toegewezen. Zijn er meer kandidaten met een 1e voorkeur voor een bouwnummer? Dan volgt een loting.

 • Loting bij notaris
  Als er meerdere kandidaten zijn voor een bepaald bouwnummer gaan wij voor dit bouwnummer over tot loting bij de notaris.

  Wanneer er één kandidaat met een financiële check is, dan wordt het bouwnummer toegewezen aan deze persoon. Zijn er meerdere kandidaten met dezelfde 1e voorkeur en een financiële check? Dan wordt er gekeken naar het lotingsnummer. De kandidaat met het laagste (en dus beste) lotingsnummer krijgt de woning toegewezen.

  Kandidaten die niet als optant ingeloot worden op een bouwnummer, worden ingeloot als reserve kandidaat voor dit bouwnummer. Als iemand afziet van de optie, dan wijzen we opnieuw toe aan de resterende kandidaten met een eerste voorkeur voor dat betreffende bouwnummer. Hiervoor geldt dat we eerst toewijzen op volgorde van lotingsnummer aan kandidaten met een financiële check. Daarna vindt toewijzing plaatst aan kandidaten zonder financiële check. Ook dit gebeurt op volgorde van lotingsnummer. Als je de eerstvolgende kandidaat bent, nemen wij contact met je op.

  Financiële check

  Let erop dat erin staat dat jij – bij het door jou opgegeven inkomen, vermogen en/of schuld – het benodigde bedrag voor jouw gewenste woning kunt lenen of (deels) met eigen middelen betaalt. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de toewijzing. Na toewijzing vernietigen wij deze informatie. Voor meer informatie bekijk de pagina financiële check.

  Wij streven naar een optimale bezetting van alle bouwnummers. Dat betekent dat - als jij de enige bent met een voorkeur voor een bepaald bouwnummer - dat bouwnummer aan jou wordt toegewezen, ook als dit niet je eerste voorkeur is.

  Soms zijn er nog woningen vrij nadat we alle 1e voorkeuren van kandidaten hebben bekeken. In dat geval lopen we weer stapsgewijs langs bovenstaande criteria, te beginnen met de 2e voorkeur, daarna de 3e voorkeur, enzovoort.

Erfwoningen met toewijzingscriteria

Een erfwoning met toewijzingscriteria is bestemd voor mensen die een gezamenlijk bruto jaarinkomen van maximaal € 87.000 hebben. Er zal/zullen (een) inkomensverklaring(en) van de belastingdienst gebaseerd op het inkomen van 2023 overlegd moeten worden. Wil je in aanmerking komen voor deze woning? Je kunt je inkomensverklaring (IB60 formulier) meenemen tijdens het verkoopgesprek of samen met je financiële check uploaden in je Mijn Eigen Huis Account wanneer de verkoop is gestart.

We behouden ons het recht voor om dubbele inschrijvingen zonder nadere aankondiging te verwijderen. Per toekomstig huishouden wordt slechtst 1 inschrijving geaccepteerd. De gekozen tenaamstelling op het inschrijfformulier wordt bij de aankoop ook de tenaamstelling in de koop- en aannemingsovereenkomst. Alleen inschrijvingen ingediend door een natuurlijk persoon komen in aanmerking voor de woningtoewijzing. Dus de woningen zijn niet bedoeld voor investeerders en beleggers.

Toewijzing de Groene Weelde

1. Aantal kandidaten per bouwnummer
Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de woning van hun eerste voorkeur toegewezen krijgen. Daarom kijken we ten eerste naar de eerste voorkeuren van kandidaten. Ben je de enige kandidaat voor een bouwnummer, dan is dat goed nieuws. De woning wordt aan jou toegewezen. Gefeliciteerd!

Zijn er meerdere kandidaten met een eerste voorkeur voor een bouwnummer? Dan volgt een tweede beoordeling.

2. Financiële check
Bij meerdere kandidaten met een eerste voorkeur op een specifiek bouwnummer, kijken we naar kandidaten die een financiële check hebben geüpload. Zij krijgen voorrang op kandidaten zonder financiële check.

Met een financiële check geef je jezelf én ons de zekerheid dat je de woning kunt betalen, door een lening bij de bank en/of (deels) via eigen middelen.

Nadat de verkoop is gestart, kun je de financiële check, een brief van je hypotheekverstrekker of financieel adviseur, uploaden in jouw persoonlijke account. De mogelijkheid hiervoor is beschikbaar zodra de inschrijfperiode is gestart en jij je voorkeuren voor de bouwnummers doorgeeft.

Als jij je financiële check hebt geüpload en er zijn verder geen andere kandidaten met een financiële check en een eerste voorkeur op het gewenste bouwnummer, dan wordt de woning toegewezen aan jou.

Let op: in je financiële check staat dat jij – bij het door jou opgegeven inkomen, vermogen en/of schuld – het benodigde bedrag voor jouw gewenste woning kunt lenen of (deels) met eigen middelen betaalt. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de toewijzing. Deze informatie wordt vernietigd op het moment dat de laatste woning van het project is verkocht. Omdat er af en toe kandidaten afvallen, is het op deze manier mogelijk om kopers die op een lagere plek staan, alsnog een woning toe te wijzen via een nog aanwezige financiële check.

3. Aanmeldduur
Zijn er meerdere kandidaten met een eerste voorkeur voor een bouwnummer en hebben al deze kandidaten een financiële check? Dan kijken we tenslotte naar het moment van aanmelden. De aanmeldduur baseren we op het moment waarop jij je hebt ingeschreven als belangstellende voor de betreffende fase die in verkoop is. Het gaat hierbij om de duur in dagen, minuten en seconden.

Let op: het gaat niet om de inschrijving bij start verkoop. Je kunt tijdens de verkoopperiode dus rustig de tijd nemen om je voorkeuren (maximaal 5) door te geven. De woning wordt uiteindelijk toegewezen aan degene die het langst staat aangemeld.

We behouden ons het recht voor om dubbele inschrijvingen zonder nadere aankondiging te verwijderen. Per toekomstig huishouden wordt slechts 1 inschrijving geaccepteerd.

  Neem contact op
  Financiering