Planning De Erven

In De Erven, een deelgebied in Hoef en Haag, realiseren we ruim 450 woningen. Die bouwen we niet allemaal tegelijk, maar in verschillende fases die we na elkaar in verkoop brengen. Op deze pagina houden we je op de hoogte van de start verkoop en de nieuwbouwplanning van De Erven.

De Erven - De Vrijbuiters in voorbereiding

Tevens zijn we bezig met de voorbereidingen voor de verkoop van De Vrijbuiters! 32 woningen (rug-aan-rug, levensloop en rijwoningen) rondom boomgaard van De Erven. Naar verwachting start de verkoop voor de zomer van 2024. Zodra alle voorbereidingen gereed zijn, informeren we je hierover op de pagina Nieuws én via de nieuwsbrief van Hoef en Haag. Vanaf dat moment staan de woningtypen online en kun je je inschrijven als belangstellende.

De Groene Weelde

Eind februari 2024 is de verkoop van de Groene Weelde gestart en de toewijzing van de woningen heeft inmiddels plaatsgevonden.

Zijn er na de toewijzing nog bouwnummers vrij? Dan kun je op deze vrije bouwnummers direct een optie aanvragen. Op werkdagen weet je binnen 24 uur of je de woning toegewezen hebt gekregen.

Prognose start bouw en oplevering

Zodra 70% van de woningen is verkocht, de grond bouwrijp is gemaakt en er een onherroepelijke omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) is afgegeven, kan de bouw starten. Vanaf dat moment kunnen we ook een voorzichtige prognose geven wanneer de woningen worden opgeleverd. De bouwtijd van grondgebonden woningen bedraagt gemiddeld 1 jaar en is natuurlijk ook afhankelijk van verschillende (en onvoorziene) factoren, zoals slechte weersomstandigheden, leveringsproblemen van materialen of vertraging bij nutsbedrijven.

Planning voorgaande fases

  Contact
  Actueel aanbod