Natuurinclusief bouwen in De Groene Weelde

14 februari '24

De Groene Weelde is een zogenaamde natuur inclusieve wijk. Er wordt niet alleen gedacht aan comfortabel wonen, maar ook aan het bevorderen van de lokale biodiversiteit. Daardoor kunnen de beschermde diersoorten in het gebied behouden blijven of zelfs uitbreiden. Dat doen we door het plaatsen van nestkasten voor o.a. huismussen, huiszwaluwen en vleermuizen maar ook speciale egelsnelwegen en kleine schuilplaatsen voor insecten zoals vlinders, bijen en hommels. Het doel is om te streven naar een duurzame en evenwichtige leefomgeving, waarin mens en natuur in harmonie samenleven.

image alt

Nestkasten vogels en vleermuizen

De woningen in De Groene Weelde krijgen straks ingebouwde nestkasten voor vogels en vleermuizen. Dit alles zorgt voor een verbetering van de natuurlijke rijkdom in het gebied, wat ook bijdraagt aan de leefbaarheid en natuurbeleving. Op de verkooptekeningen wordt straks aangegeven waar de kasten worden geplaatst. Ze worden geplaatst in de voor- of zijgevel en soms achter het metselwerk.

image alt

Huismus vogelvide

Een vogelvide speciaal voor mussen is een belangrijke stap in het ondersteunen van deze vogelsoort. Het aantal huismussen neemt al jaren af. Door het installeren van deze vides bij een aantal woningen, bieden we een rust- en nestplaats voor mussen. Hierdoor helpen we ze een handje om hun leefomgeving te behouden en hun populaties hopelijk weer te laten toenemen.

image alt

Kleine insectenschuilplaatsen

Dagvlinders, wilde bijen en hommels spelen een cruciale rol in de voedselketen, ook voor ons als mensen, omdat ze verantwoordelijk zijn voor maar liefst 60% van de kruisbestuiving van onze groenten en fruit. Door in de wijk De Groene Weelde kleine insectenschuilplaatsen te creëren, bieden we deze nuttige insecten een veilige plek en moedigen we hun aanwezigheid aan. Op deze manier dragen we niet alleen bij aan de bescherming van deze belangrijke bestuivers, maar verrijken we ook de biodiversiteit van onze leefomgeving. Wil je zelf ook je steentje bijdragen? Overweeg dan om een insectenhotel op te hangen in de buurt van je woning om zo nog meer impact te hebben op de biodiversiteit in jouw buurt! 

1
Meer nieuws lezen? Nieuwsoverzicht
Ook wonen in De Groene Weelde? Bekijk het aanbod