Omgevingsvergunning afgegeven De Erven fase 1 en 2

22 augustus '19

Goed nieuws over De Erven fase 1 en 2! De omgevingsvergunning is verleend door de Gemeente Vijfheerenlanden. Wat houdt dat in? Dat we weer een stukje dichterbij zijn om de bouw straks te laten starten.

Vergunning afgegeven

In augustus 2019 heeft Gemeente Vijfheerenlanden de omgevingsvergunning afgegeven voor De Erven fase 1 en 2. Daarmee is dan ook de bezwaartermijn van 6 weken in gegaan. Medio oktober 2019 horen we of de vergunning onherroepelijk is. Oftewel: of er geen bezwaren zijn binnen gekomen. 

  Neem contact op
  Meer nieuws over Hoef en Haag