Hoe verloopt de verkoopprocedure?

22 januari '18

De verkoop van de 69 woningen in Het Dorpshart fase 2a gaat woensdag 31 januari om 18.00 uur van start. We leggen graag aan je uit hoe de inschrijving in zijn werk gaat en hoe we de woningen vervolgens toewijzen. 

Inschrijving volledig digitaal via jouw Mijn Eigen Huis account

Binnenkort kun je alle stukken die je nodig hebt om een keuze te kunnen maken voor één van de woningen bekijken via jouw Mijn Eigen Huis account en op de website. Denk hierbij onder andere aan de digitale verkooptekeningen, koperskeuzelijst en de technische omschrijving.

BELANGRIJK: Mijn Eigen Huis account
Als je straks je voorkeur voor een woning aan ons wilt doorgeven, dan kan dat alleen als je een persoonlijk Mijn Eigen Huis account hebt aangemaakt en jouw favorieten woningtypes aan je account hebt toegevoegd. Dat doe je door op het hartje te klikken bij je favoriete woningtype. Als je dat nog niet hebt gedaan of je weet het nog niet zeker, doe dat dan nu alsnog. Hoe maak ik een account aan?

In jouw Mijn Eigen Huis account:
- Zie je in één overzicht wat jouw favoriete woningen in Fase 2a zijn;
- Geef je digitaal jouw voorkeuren door als de verkoop start en
- Beheer je jouw persoonlijke gegevens en voorkeuren gewoon online.

Je voorkeuren kun je doorgeven tot 12 februari 12.00 uur. Dat is de uiterste datum waarop alle inschrijvingen van belangstellenden bij ons binnen moeten zijn. 

Toewijzing van de woningen

Na de sluitingsdatum vindt de toewijzing van de woningen plaats. We proberen zoveel mogelijk mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen en streven naar een zo optimaal mogelijke bezetting (of: verdeling) van de bouwnummers.

Als er voor een bepaald bouwnummer meerdere mensen hun voorkeur hebben aangegeven, vindt de toewijzing plaats aan de meest concrete kandidaten. Bij meerdere kandidaten op 1 bouwnummer, kijken we of een kandidaat een financiële check heeft gedaan. Dat geeft aan dat je weet wat je bij de bank kunt lenen.

Je kunt ons dit laten weten door een gewaarmerkte brief van je bank of hypotheekverstrekker aan te leveren, waarin staat dat jij – bij het door jou opgegeven inkomen, vermogen en/of schuld – het benodigde bedrag voor de jouw gewenste woning kunt lenen. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de toewijzing. Na toewijzing vernietigen wij deze informatie. 

Ook als je geen eigen woning meer te verkopen hebt of wilt aankopen zonder dat je huidige woning verkocht is, werkt dit in je voordeel. Wij streven op deze manier naar een optimale bezetting van alle woningen. Immers: hoe sneller de woningen allemaal (zonder voorbehoud) verkocht zijn, hoe eerder we kunnen starten met de bouw: dat is zowel voor ons als voor jou als mogelijk toekomstige bewoner een voordeel.

Deze gewaarmerkte brief van de bank kun je uploaden in je Mijn Eigen Huis account. Dit kan zodra de verkoop is gestart.

Als er ná de inventarisatie van de inschrijvingen nog steeds gelijkwaardige kandidaten voor een woning zijn, dan is het moment dat iemand zich als belangstellende voor het plan heeft aangemeld doorslaggevend (dus NIET de inschrijving bij start verkoop, maar de datum van aanmelding als belangstellende).

Ná de toewijzing

Na de sluiting vindt de toewijzing plaats. Na de toewijzing van de woning volgt er een verkoopgesprek met de makelaar. Je kunt dan een optie krijgen op de woning die aan jou is toegewezen. Vervolgens heb je één week de tijd om te beslissen of je gaat kopen. Als potentiële kopers afzien van de aankoop, volgt een afspraak met een reservekandidaat voor het desbetreffende bouwnummer.

Heb je geen woning toegewezen gekregen? Dan krijg je daarvan ook bericht. Als iemand afziet van de koop en jij bent de eerste reservekandidaat, dan wordt er meteen contact met jou opgenomen.

Wij geven geen informatie over hoeveel reservekandidaten er zijn en op welke plek je op de reservelijst staat.

Het Dorpshart fase 2a Bekijk het woningaanbod
Belangrijk! Maak een Mijn Eigen Huis account aan