Eerste steenlegging bouw woonzorgcomplex Hoef en Haag

22 juni '23

Op 19 juni 2023 vierden ZorgSpectrum, LEKSTEDEwonen en Reinbouw de eerste steenlegging van woonzorgcomplex Hoef en Haag. Wethouder Teus Meijdam van de gemeente Vijfheerenlanden verrichtte samen met de drie organisaties de openingshandeling.

Op het bouwterrein aan de Hagesteinsestraat komen 48 zorgappartementen voor cliënten van ZorgSpectrum en 23 appartementen voor huurders van LEKSTEDEwonen. In het bijzijn van een select aantal genodigden, onder wie een aantal omwonenden en vertegenwoordigers van de omliggende school, supermarkt, huisartsenpraktijk en buurtvereniging, werd bij de ontvangst in ‘De keuken van Hoef en Haag’ stil gestaan bij het belang van de nieuwbouw in de dorpskern. Vervolgens vond op het bouwterrein de openingshandeling plaats door het plaatsen van een ‘gouden’ betonblok. Teus Meijdam, wethouder Wonen, ruimtelijke ontwikkeling en openbare ruimte vindt de bouw een prachtig praktijkvoorbeeld voor het WOZO-programma (Wonen, Ondersteuning en Zorg Ouderen) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ed de Groot directeur-bestuurder Lekstedewonen haalde in zijn toespraak aan dat ook zorgbehoevende ouderen in een nieuw dorp horen te kunnen wonen.

ZorgSpectrum is verheugd dat in de dorpskern van Hoef en Haag het woonzorgcomplex een prominente plek krijgt. Wendy Winkelman, directeur Nieuw thuis van ZorgSpectrum: “Doordat het woonzorgcomplex midden in het dorpshart ligt, maken de bewoners ook echt onderdeel uit van de samenleving. Het versterkt het onderlinge contact.” Antoinette Wilmot, commercieel directeur: “De oplevering zal naar verwachting rond het eerste kwartaal van 2024 plaatsvinden.”

  Neem contact op
  Meer nieuws over Hoef en Haag