Herfst nieuwsbrief - juli 2020

2 juli '20

Als (toekomstig) bewoner van Hoef en Haag ben je natuurlijk nieuwsgierig naar wat er allemaal gebeurt in dit nieuwe dorp. Via deze update brengen we jou graag op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen!

Hoef en Haag in ontwikkeling

Het nieuwe dorp Hoef en Haag is natuurlijk volop in ontwikkeling en dat zal voorlopig ook nog wel even zo blijven. De afgelopen periode is er weer veel gebeurd en er zit ook weer voldoende aan te komen. We brengen je daar graag van op de hoogte! Heb jij als (toekomstig) bewoner vragen over 1 van de volgende onderwerpen? Mail dan naar [email protected].

Hoef en Haag op de BouwApp

Onlangs heb je een bericht ontvangen over het gebruik van de BouwApp in Hoef en Haag. Mocht je het gemist hebben:

Hoef en Haag is volop in ontwikkeling en groeit. Hoe meer inwoners, hoe belangrijker de communicatie is. Als Hoef en Haag CV en samen met alle (onder)aannemers zetten wij ons gedurende het project voor 100% in om de communicatie zo goed mogelijk voor de omgeving te laten verlopen. Helaas is er een kans dat je overlast ondervindt van de werkzaamheden in uitvoering. Alle betrokkenen doen hun uiterste best om dit te beperken en de BouwApp kan ons hierbij helpen.

De BouwApp downloaden
Voor Hoef en Haag gaan wij de BouwApp inzetten. Hiermee houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen in het project. Om ons project te volgen neemt u de volgende 5 stappen:
1. Download de BouwApp gratis in de appstore (Google, Apple of Windows)
of scan deze QR code:
QR code
2. Zoek project via ’ontdek’
3. Zoek op “Hoef en Haag”
4. Selecteer project
5. Klik op ‘Toevoegen aan favorieten’

Elke keer wanneer wij een bericht plaatsen in de BouwApp komt er direct een berichtje (notificatie) op je smartphone of tablet. Wij plaatsen berichten over de stand van zaken, afsluitingen en andere zaken die voor jou als bewoner belangrijk kunnen zijn. Het voordeel is dat het via de app direct gedeeld kan worden en we niet hoeven te wachten op de nieuwsbrief. Ook kun je met deze app eenvoudig contact met ons opnemen en kunnen wij de tevredenheid van de omgeving met betrekking tot diverse zaken meten.

Terugkoppeling Mobiliteitsonderzoek

Hoef en Haag is volop in ontwikkeling en daar hoort het thema mobiliteit bij. Eind mei hebben wij via onze website een onderzoek gehouden: hoe staan de inwoners en toekomstige inwoners van Hoef en Haag tegenover dit onderwerp? Hoe verplaatsen inwoners van Hoef en Haag zich het liefst? Per auto, openbaar vervoer, fiets of te voet?

Het onderzoek is ruim 200 keer ingevuld, waarvoor dank! Uit de reacties is gebleken dat het bezitten van een auto belangrijk is voor de gemiddelde inwoner van Hoef en Haag en behoefte aan deelauto’s verdeeld is. Mensen geven ook aan graag betere OV verbinding te zien en meer parkeergelegenheid. Uitkomsten gaan we binnenkort delen op de website. Afhankelijk van de verdere resultaten gaan we bekijken of een volgende stap in duurzaamheid tot de mogelijkheden behoort.

Nieuwe projecten dit jaar

Hij gaat er dan echt komen de nieuwe supermarkt op de Brink. Boven de supermarkt worden 16 appartementen gerealiseerd variërend van ca 70 m2 tot ruim 120 m2. Op de website van Hoef en Haag vind je de laatste beelden, plattegronden en verkoop informatie van de 2, 3 en 4. De verwachting is dat wanneer de verkoop voorspoedig verloopt eind van 2020 gestart gaat worden met de realisatie.

Brinkhuis vogelvlucht

Nieuw woningaanbod

Het is tijd voor uitbreiding in Het Lint: het Lint fase 3 komt eraan. Het Lint fase 3 bestaat uit 49 woningen onderverdeeld in 2 onder 1 kap woningen, vrijstaande woningen, hoekwoningen en tussenwoningen. Fase 3 is onderdeel van Het Dorpslint en noemen we liefkozend, Het Buurtje. Een buurt waar iedereen elkaar van gezicht kent, met alle ruimte om je eigen leven te leiden. We verwachten na de zomer in verkoop te gaan.

 

Gebruik Meander

De Meander fase 2 wordt binnenkort overgedragen aan het Waterschap en vanaf dat moment zullen zij ook het beheer van de Meander op zich nemen. Onderstaande tekst is dan ook afkomstig van het Waterschap:

Waterpret in de Meander
De zomer is gearriveerd, de vakantieperiode breekt aan. Dat betekent heerlijk de tijd doorbrengen op of rond het water. Dat geldt zeker voor de bewoners van Hoef en Haag, een nieuwbouwwijk in Vianen met veel water in de buurt. Bijvoorbeeld de Meander. Medewerkers van Waterschap Rivierenland krijgen (met name in deze periode) veel vragen van buurtbewoners. Over wat wel en niet mag op en rond het water. Wij lichten dat graag toe.

Varen
Het is fijn varen op de Meander. U kunt daar heerlijk met uw kano en rubberboot aan de gang. Een gemotoriseerde boot is niet toegestaan. De Meander is namelijk geen officieel vaarwater. Gemotoriseerde boten kunnen door hun snelheid te veel golfslag veroorzaken. Hierdoor beschadigen oevers.

Steigers
Woont u vlakbij of aan het water? Een steiger aanleggen is niet toegestaan. De oevers van de Meander zijn namelijk natuurvriendelijke oevers. Deze zijn goed voor planten en dieren. Ook helpen ze een teveel aan water op te vangen en water vast te houden als het droog is. Steigers kunnen deze oevers beschadigen en/ of aantasten waardoor ze hun functie verliezen.

Wilt u iets anders bouwen of aanleggen rond of in het water? Dat mag niet zonder meer. Neem contact op met Waterschap Rivierenland om na te gaan of het mogelijk is. Voor meer informatie hierover, zie onze website: https://www.waterschaprivierenland.nl/vergunning-van-het-waterschap. Of bel met een van onze medewerkers van afdeling Vergunningen via 0344-649090.

Zwemmen
U mag zwemmen in de Meander. De Meander is echter geen officieel zwemwater. Dit betekent dat de kwaliteit van het water niet regelmatig wordt gecontroleerd met het oog op zwemmers. Zwemmen is dus voor eigen risico. Bij hoge temperaturen bestaat de kans op blauwalg en botulisme. Wordt er blauwalg en botulisme opgemerkt? Dan geeft de gemeente dit aan met een bord. Zwemmen door mensen en huisdieren wordt dan sterk afgeraden.

Vragen?
Heeft u verdere vragen? Schiet ons gerust aan. Of kijk op onze website: http://www.waterschaprivierenland.nl/.
Wij wensen u een goede zomer toe met veel waterplezier!

Kindcentrum Hoef en Haag (ingezonden door gemeente Vijfheerenlanden)

In het dorpshart wordt een kindcentrum gebouwd, waarin de scholen LEEF! en Het Avontuur samen met Stichting Kinderopvang Vianen een plek krijgen. Het gebouw bestaat uit drie verdiepingen met lokalen en verblijfsruimten, een knutselzolder en een gymzaal op de eerste verdieping. Via de toren – die het centrale markeringspunt van ons dorp zal worden- kun je met trap of lift naar een andere verdieping. Het kindcentrum krijgt een centrale plek aan de Brink.

De architect heeft het gebouw ontworpen aan de hand van stedenbouwkundige randvoorwaarden en het beeldkwaliteitsplan voor Hoef en Haag. Zo moest het gebouw een eigentijdse architectuur hebben en opgebouwd zijn uit baksteen en andere eigentijdse materialen zoals beton, glas en metaal, zorgvuldig op elkaar afgestemd. Het gebouw moet er aan alle zijden interessant uit zien door toepassing van verschillende elementen, hoogtes en vormgeving.

De centrale hoofdentree ligt aan de Brink met een autoluwe zone waar de ouders kunnen wachten. De buitenruimte van het kindcentrum wordt ommuurd, met daarin een aantal bergingen, containerruimte en fietsenstallingen. Op deze manier worden de speelpleinen afgeschermd van de openbare ruimte. Het speelplein van de onderbouw heeft zijn eigen ingang en grenst aan de speelpleinen van de midden- en bovenbouw. Aan de voorkant van het gebouw ligt een openbare speelplaats, die ook door de kinderen van het kindcentrum gebruikt kan worden. De kiss en ride zone ligt aan de voorkant van het gebouw.

Het is de bedoeling om het ontwerp nog voor de bouwvak aan omwonenden toe te lichten op een bewonersavond. De uitnodiging voor deze avond volgt nog (aldus gemeente Vijfheerenlanden).

Speellocaties

We krijgen vragen over de stand van zaken van de diverse speellocaties in het dorp. Daarom geven wij een update over alle speellocaties die er zijn.

In Hoef en Haag zijn en worden diverse speellocaties voor kinderen ingericht. Zo is er bijvoorbeeld op het kasteelterrein een voetbalveld en is er door het Dorpscomité een blotevoetenpad en fietscrossbaan ingericht.

In Het Lint zijn in fase 1 diverse speellocaties ingericht zoals aan het Wachttorenpad:10

11
Het Blokhuis, de speellocaties “Aan de Meander” en “De Heksenkring” 13 zijn inmiddels in gebruik genomen. In Het Lint fase 2A is aan het Jefkespad “In het Hof” ingericht. De laatste, gelegen aan het Veldesdoorpad is bijna afgerond. Daarnaast wordt er in Het Lint fase 2A, waar nu nog even de keten van Reinbouw staan, in het najaar een speellocatie ingericht aan het Glorie van Hollanderf en is er reeds aan het Notarisappelpad een kleine speellocatie klaar.
Overzicht

Dorpshart fase 1

In het Dorpshart fase 1 zijn 2 speellocaties ingericht aan de Marcelis Keldermanstraat en de Otto 2 van Gelrestraat.

Dorpshart fase 2

In het Dorpshart fase 2 zijn diverse speellocaties ingericht aan het Buitengrachthof 


en aan 1e Poortstraat.Bovendien wordt er nog een speellocatie aan de 2e Poortstraat ingericht. Deze wordt na de zomervakantie van dit jaar, gelijktijdig met de ontmoetingsplaats, gerealiseerd.

9

Dorpshart fase 3A

Voor het Dorpshart fase 3A is in het midden in de zandloper een speellocatie ingericht met kleine goaltjes, een tafeltennistafel, een loopslang en een houten klimtoestel. Alleen het loopvlonder wat tussen de beide voetpaden komt te liggen laat nog even op zich wachten, deze wordt naar verwachting in september aangebracht.

De Erven

Voor wat betreft De Erven fase 3BC daar worden 2 speellocaties ingericht. Een op de hoek bij de Meander aan het Magnoliaerf, hier wordt een houten klimtoestel, wat lijkt op het achterste deel van een schip, geplaats. Ook in de groenstrook voor het parkeerterrein aan het Magnoliaerf komt een speellocatie met klimrek e.d. Deze wordt ingericht wanneer de woningen worden opgeleverd.

Stand van zaken m.b.t. werkzaamheden diverse fases

In Het Dorpshart fase 2 wordt na de zomervakantie definitief gestart met de aanleg van de ontmoetingsplaats en is deze naar verwachting in oktober gereed. We hadden dit graag eerder gereed gehad, maar door bemalingsproblemen lukt het niet om voor de vakantie deze werkzaamheden te starten.

Het Lint fase 2A en Het Dorpshart fase 3a zijn reeds voor een groot deel bewoond en voor de zomervakantie 2020 zijn alle woningen opgeleverd. Ook is de verwachting dat de bestrating dan geheel gereed is. In het komende plantseizoen van november wordt het (resterende) groen aangeplant en het parkje in de hoek bij de grote boom van Het Lint 2A aangelegd.

In de Erven fase 3BC is Blokland momenteel de woningen aan het realiseren, de verwachting is hier dat vanaf 4e kwartaal de eerste woningen worden opgeleverd.

Het Lint fase 3DEF, hier wordt op dit moment druk gewerkt om de riolering aan te brengen en het terrein bouwrijp te maken. De verwachting is dat vanaf eind van het jaar hier wordt gestart met de bouw van de woningen.

Vanaf half augustus wordt gestart met het uitgraven van de Meander fase 3 ( tot De Erven 3BC) en de gracht tussen Het Dorpshart 3A en De Erven 3BC. De grondtransporten hiervan gaan via het bouwterrein De Erven fase 3BC naar toekomstige fase 4.

Van half augustus tot half september wordt het laatste deel van het riool in de Hagesteinse straat aangelegd en wordt deze geheel bestraat. De ontsluiting vanuit Het Dorpshart loopt dan geheel over de nieuw bestrate Hagesteinse straat. Het bouwverkeer t.b.v. de school, Brinkhuis en fase 4 kan nog gebruik maken van de asfaltweg. Echter de asfaltweg stopt bij de Brink, je kunt dan geen gebruik meer maken van de asfaltweg om Het Dorpshart in te rijden.

Drempels Hoevensteinse Lint

Op veler verzoek zijn er onlangs ook drempels geplaatst in het laatste deel van Het Hoevensteinse Lint. Dit is gedaan omdat er helaas te hard wordt gereden. Laten we met elkaar zorgen dat Hoef en Haag veilig blijft en spreek elkaar aan op rijgedrag, ook op dat van particuliere klusbedrijven, dit geldt ook voor parkeren. Vanuit Hoef en Haag CV spreken wij onze aannemers hier op aan.

Zwerfafval

Vanuit Hoef en Haag CV is een prullenbak bij de brug naar het Kasteelterrein geplaatst. Het blijkt dat er met name ’s avonds afval achtergelaten wordt op het Kasteelterrein. Laten we het met elkaar netjes houden. Ook hiervoor geldt: spreek elkaar hierop aan.

Gras langs Meander

In het voorjaar is op de oevers van de Meander fase 2 het groen aangeplant en het gras ingezaaid. Wat moet gebeuren is het vervangen van het puinpaadje langs de 2e Graaf van Hollanddijk. Dit wordt gedaan wanneer de (weers)omstandigheden het toelaten en het pad ook weer snel gebruikt kan worden om te wandelen.

Storing ov verlichting

Hoef en Haag is voor wat betreft de OV verlichting aangesloten op het netwerk van Stedin. Gevolg hiervan is dat alleen Stedin werkzaamheden, waaronder ook storingen vallen, mag uitvoeren aan het OV netwerk. Ons vriendelijke verzoek is om wanneer u een storing constateert deze niet alleen aan ons te melden maar ook aan Stedin, dit maakt dat de storing sneller wordt opgepakt en verholpen.

Hieronder het storingsmeldingsadres van Stedin:
https://storing2.moononline.nl/gemeentevijfheerenlanden
Voor het melden van calamiteiten aan de Openbare Verlichting met een spoedeisend karakter buiten kantoortijden kan de storingsdienst van VDV infra gebeld worden via telefoonnummer: 088 – 0102424

image alt

Woonwinkel en Keuken gesloten

In verband met de zomervakantie is de Keuken van Hoef en Haag gesloten tot en met 23 augustus. Voor woninginformatie in Hoef en Haag kun je op zaterdag 1 augustus en 8 augustus terecht in de Woonwinkel van 11 – 13 uur. De woonwinkel is op zaterdag 15 en zaterdag 22 augustus gesloten. In de week van 24 augustus zijn we je weer graag, tijdens reguliere tijden, van dienst.

 

  Homepage Hoef en Haag
  Algemeen nieuws over Hoef en Haag