Herfst nieuwsbrief - oktober 2020

29 oktober '20

Als (toekomstig) bewoner van Hoef en Haag ben je natuurlijk nieuwsgierig naar wat er allemaal gebeurt in dit nieuwe dorp. Via deze update brengen we jou graag op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen!

Hoef en Haag in ontwikkeling

Het nieuwe dorp Hoef en Haag is natuurlijk volop in ontwikkeling en dat zal voorlopig ook nog wel even zo blijven. De afgelopen periode is er weer veel gebeurd en er zit ook weer voldoende aan te komen. We brengen je daar graag van op de hoogte! Heb jij als (toekomstig) bewoner vragen over 1 van de volgende onderwerpen? Mail dan naar [email protected].

Hoef en Haag volgen met de BouwApp

Vanaf 1 juli jl. kun je alles wat er gebeurt in Hoef en Haag volgen via de BouwApp. De BouwApp van Hoef en Haag wordt op dit moment door ruim 350 mensen gevolgd. We plaatsen hier updates over bouw-/infrawerkzaamheden en andere relevante updates voor de bewoners.
Wil je niets missen? Volg de BouwApp dan ook!

De BouwApp downloaden
Voor Hoef en Haag gaan wij de BouwApp inzetten. Hiermee houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen in het project. Om ons project te volgen neemt u de volgende 5 stappen:
1. Download de BouwApp gratis in de appstore (Google, Apple of Windows)
of scan deze QR code:

QR code

2. Zoek project via ’ontdek’
3. Zoek op “Hoef en Haag”
4. Selecteer project
5. Klik op ‘Toevoegen aan favorieten’

Tevredenheidsmonitoring Hoef en Haag
In september jl. hebben wij via de BouwApp onderzoek gedaan naar de tevredenheid van o.a. de werkzaamheden, hinder, overlast en communicatie in Hoef en Haag. Hieruit kwam naar voren, dat de volgers over het algemeen tevreden zijn met hoe de werkzaamheden op dit moment verlopen. Wat ook naar voren kwam is dat er ergernis heerst omtrent het rijgedrag door zowel (bouw)transporten als mede inwoners. Wij hebben dit ook teruggekoppeld naar de diverse aannemers in Hoef en Haag, maar willen iedereen ook oproepen om zich te houden aan de snelheid en rekening te houden met elkaar. Samen voor een veilig Hoef en Haag!

Terugblik NazomerBurendag

Terugblik NazomerBurendag
Op 26 september jl. vond de NazomerBurendag, een combinatie van de Zomerweidedag en de Landelijke Burendag plaats. Een feestelijke dag in deze donkere periode. Wat was het geslaagd! Veel inwoners van Hoef en Haag kwamen naar de NazomerBurendag. Er waren allerlei activiteiten om aan deel te nemen, ook kon je barbecueën of borrelen bij de Keuken van Hoef en Haag.

Ondanks de beperkingen die de Coronamaatregelen met zich meebrengen, was het een geweldige dag en heeft iedereen zich netjes aan de regels heeft gehouden, waarvoor dank! Ook willen we langs deze weg nogmaals het Dorpscomité bedanken voor haar geweldige inzet, zonder hen was dit zeker niet gelukt!

Het Dorpscomité organiseert nog veel meer voor de inwoners van Hoef en Haag. Om dit te kunnen blijven doen, hebben zij leden nodig. Ben jij al lid? Inschrijven kan op de website van het Dorpscomité 

 

Nieuwe projecten dit jaar

Hij gaat er dan echt komen de nieuwe supermarkt op de Brink. De verwachting is dat eind 2020 gestart wordt met de realisatie. Bijna alle 16 appartementen in Het Brinkhuis, die boven de supermarkt worden gebouwd, zijn inmiddels verkocht.

Nieuw woningaanbod

In oktober zijn we gestart met alweer de 4e en laatste fase in het dorpshart. Deze fase bestaat uit 52 eengezinswoningen. In december verwachten we het 2e deel van dit plan te starten met nog eens 39 woningen. De belangstelling is buitengewoon groot. Ook verwachten we eind november te kunnen starten met de verkoop van de 3e fase in Het Lint, die met haar eigentijdse architectuur weer een aantrekkelijke woonsmaak aan Het Lint toevoegt.

We verwachten begin 2021 te starten met 38 woningen in de Erven fase 4B. Een mooi plan met een breeds scala aan woningtypen, van eengezinswoningen, hoekwoningen met garage tot 3 verschillende 2 onder 1 kapwoningen een vrijstaande woning.

Het is het vervolg op fase 3 in samenwerking met Hans Been architecten. De woonoppervlakten variëren van van 125-180 m2 met mooie tuinen en groene straten.

Gebruik Meander

De Meander fase 2, 3b en de gracht is begin oktober overgedragen aan het Waterschap en nemen zij ook het beheer van de Meander op zich.

.

Kindcentrum Hoef en Haag

Ingezonden door gemeente Vijfheerenlanden  

Het Kindcentrum in Hoef en Haag krijgt vorm. Voor het nieuwe kindcentrum Hoef en Haag aan de Brink is een aantal stappen gezet.


Ontwerp

Het ontwerp is op onderdelen aangepast. Tijdens een bewonersavond in juli en ook daarna hebben inwoners van Hoef en Haag een reactie op het ontwerp gestuurd. Deze reacties zijn verzameld. De deskundigen hebben gekeken welke bandbreedte er was om nog wijzigingen aan te brengen in het ontwerp. Die bandbreedte heeft geleid tot een aantal wijzigingen. Het ontwerp bestaat uit verschillende bouwvolumes. Door de voegkleur per volumedeel aan te passen, ontstaat een minder massaal beeld. Ook wordt afwisselend met de rode baksteen een iets bruinere steen gebruikt. Als het bouwkundig mogelijk is, komen in de toren grotere ramen en als het bouwkundig en functioneel mogelijk is komt er nog en een extra raam in de gevel van de sportzaal. Wij denken dat het gebouw zo goed in de omgeving van het dorpsplein past. Op basis van de binnengekomen reacties is dit het maximaal haalbare binnen de kaders van het project in deze fase van het proces.

Planning

Volgens de planning moet de school eind 2021 worden opgeleverd. Om de oplevering van de school in december 2021 te
kunnen
halen, is de omgevingsvergunning in september ingediend. Dit najaar wordt een aannemer geselecteerd. De bouw
start naar verwachting begin 2021. Binnenkort wordt een bouwbord op de locatie neergezet. Kijk ook eens op
www.vijfheerenlanden.nl onder Hoef en Haag: kindcentrum voor achtergrondinformatie.

Speellocaties

Afgelopen periode zijn de speellocaties Bloesemerf (Het Lint fase 2A), Aan de Kade (Dorpshart fase 2) gerealiseerd. In De Erven worden twee speellocaties gerealiseerd, namelijk “Het Roversnest” aan de Meander en “Op het Erf” in de groenstrook bij het Centrale Erf. Hieronder zie je een impressie van beide speellocaties.

Het Lint fase 3

In Het Lint fase 3 zijn een drietal speellocaties gepland, namelijk “Gevallen boom”, “Klimparcours” en “Het Speellint”. Wij verwachten je in de volgende nieuwsbrief hiervan impressies te kunnen laten zien.

Stand van zaken werkzaamheden

Dorpshart fase 2

Het plein bij het uitkijkpunt wordt momenteel bestraat, half november wordt het paviljoen geplaatst. Als laatste wordt in december de steiger voor het uitkijkpunt aangelegd. Daarmee is het uitkijkpunt geheel gerealiseerd. Vanaf het vlonder komt een trekpontje om naar de overkant van de Meander te varen.

De realisatie van Het Brinkhuis (supermarkt en 16 appartementen) start begin december van dit jaar met het boren van de funderingspalen. De verwachting is dat het Brinkhuis in het eerste kwartaal van 2022 wordt opgeleverd. Het Brinkhuis wordt gerealiseerd door Bouwbedrijf Pennings.

Medio november wordt de kruising 1e Poortstraat met Hagesteinsestraat aangepast. Het fietspad wordt t.o.v. de kruising wordt verhoogd aangelegd, waardoor een veilige situatie ontstaat voor het fietsverkeer.

De Erven 3BC

Het woonrijp maken is gestart en naar verwachting worden de eerste woningen begin december opgeleverd. De bewoners van kunnen via de Lekstraat de wijk veilig verlaten.

Wel zal er af en toe wat overlast zijn als gevolg van het maken van huisaansluitingen t.b.v. de te realiseren woningen in Dorpshart fase 4. Via de BouwApp wordt aangegeven wanneer deze werkzaamheden plaatsvinden en hoe het verkeer omgeleid wordt tijdens de werkzaamheden.

Het Lint fase 3

Deze fase is inmiddels geheel bouwrijp naar verwachting van de woningen in fase F, (Jansen Bouwontwikkeling) medio 1e kwartaal 2021, de woningen in fase E, medio 2021.

Dorpshart fase 4A-E

Start bouwrijp maken vanaf begin november 2020, verwachte realisatie van de woningen vanaf september 2021. Transporten voor zowel bouwrijp maken als realisatie van de woningen gaan via de asfaltweg parallel aan de Hagesteinsestraat de toekomstige Dijkstraat op.

De Erven fase 4AB

Start bouwrijp maken vanaf begin november 2020, verwachte realisatie van de woningen vanaf oktober 2021. Transporten voor zowel bouwrijp maken als realisatie van de woningen gaan via de asfaltweg parallel aan de Hagesteinsestraat de toekomstige Dijkstraat op.

Beplanting Hoef en Haag

Vanaf november start firma Agterberg met het aanbrengen van het (resterende) groen in een aantal fase. De planning ziet er als volgt uit:

1. Het Lint 2A, in november 2020
2. Dorpshart fase 2 resterende groen, november/december 2020
3. Dorpshart fase 3A, december 2020/januari 2021
4. Meander langs Het Lint fase 1, december 2020/januari 2021
5. Het vervangen van de dode bomen en struiken (de zgn inboet), betreft Meander en Dorpshart fase 2, Het Lint 2A voor wat betreft reeds is aangeplant, en Het Lint fase 1D (rondom de woningen door Thuis in Bouwen).

In genoemde periodes wordt al het groen zowel de bomen als onderbeplanting, hagen en het gras in het openbaar gebied aangeplant of ingezaaid. De voorbereidingen in de grond hebben de afgelopen periode reeds plaats gevonden.

Parkeerverbodzone

In maart jl. heeft de gemeente Vijfheerenlanden voor de veiligheid van de bewoners van Hoef en Haag een besluit genomen om in de bebouwde kom een parkeerverbodszone in te stellen voor een groot aantal straten. Graag attenderen wij iedereen nogmaals op dit verbod.

Storing OV verlichting

Hoef en Haag is voor wat betreft de OV verlichting aangesloten op het netwerk van Stedin. Gevolg hiervan is dat alleen Stedin werkzaamheden, waaronder ook storingen vallen, mag uitvoeren aan het OV netwerk. Ons vriendelijke verzoek is om wanneer je een storing constateert deze niet alleen aan ons te melden maar ook aan Stedin, dit maakt dat de storing sneller wordt opgepakt en verholpen. Een storing kun je hier doorgeven: https://storing2.moononline.nl/gemeentevijfheerenlanden

Voor het melden van calamiteiten aan de Openbare Verlichting met een spoedeisend karakter buiten kantoortijden kun je de storingsdienst van VDV infra bellen via telefoonnummer: 088 – 0102424.

Keuken van Hoef en Haag

Helaas heeft de Keuken van Hoef en Haag wederom haar deuren moeten sluiten in verband met de Coronamaatregelen. Om De Keuken van Hoef en Haag te steunen, willen we je erop attenderen dat je wekelijks heerlijke verse maaltijden kunt bestellen en afhalen. Echt een aanrader!

De weekmenu’s vind je op: www.dekeukenvanhoefenhaag.nl en facebook. Steun jij de Keuken van Hoef en Haag ook?

  Homepage Hoef en Haag
  Algemeen nieuws over Hoef en Haag