Iedereen wil graag op tijd thuiskomen, zeker als je zo prettig woont als in Hoef en Haag. Dat betekent wel dat niet iedereen zich aan de verkeersregels houdt en -teveel- mensen te hard rijden. Om die reden komen er drie vaste verkeersdrempels in Hoef en Haag, zodat auto's niet te hard rijden en kinderen buiten kunnen blijven spelen. Zo zorgen we samen voor een veilige, leefbare en fijne leefomgeving.

De gekozen drempel

12 juli '17

De gekozen verkeersdrempel is een BigRamp 5 in zwart en geel. Deze minidrempels zijn bijzondere verkeersreducerende systemen voor gebieden met een hoge verkeersdichtheid, zoals enkele straten in Hoef en Haag. Een bijkomend voordeel van deze drempels is dat deze bevestigd worden zónder dat de straat afgesloten wordt.

De locaties

Er worden op het Hoevesteinse Lint drie vaste zwart-gele drempels aangelegd, ter hoogte van

  • het Zoete Brederopad;
  • de Hagesteinsestraat en 
  • het Boerenzwaluwpad.

Er komt ook een tijdelijke drempel in Hoef en Haag, deze wordt aangelegd op de klinkerweg richting Het Dorpshart. 

De drempel
Lees ook al het andere nieuws
Ga naar de snelheidskaart