Omleidingsroutes i.v.m. realisatie geluidsscherm

24 maart '20

Beste bewoners van Hoef en Haag,

Zoals u waarschijnlijk bekend is, er gestart met de (voorbereidende) werkzaamheden t.b.v. de realisatie van het geluidsscherm langs de A27. Voor deze realisatie is het op een aantal tijdstippen noodzakelijk om afritten en wegen af te sluiten.

Hiervoor worden door de aannemer Schreuder diverse omleidingsroutes ingesteld. Deze omleidingsroutes zijn in overleg met gemeente Vijfheerenlanden en RWS vastgesteld.

Langs deze weg willen wij u alvast informeren m.b.t. deze wegafsluitingen en omleidingsroutes, die hieronder zijn deze weergegeven. De omleidingsroutes worden tijdig d.m.v. info- en verwijsborden op de betreffende wegen aangegeven.

Wij vertrouwen u hiermee correct te hebben geïnformeerd.

 

OMLEIDING AFSLUITING AF- EN TOERIT HAGESTEIN

OMLEIDING AFSLUITING HAGENWEG

OMLEIDING AFSLUITING LANGE DREEF