Overeenkomst getekend voor realisatie geluidsscherm A27

16 juli '19

Hoef en Haag C.V. heeft samen met Gemeente Vijfheerenlanden de overeenkomst getekend, die de realisatie van het geluidsscherm langs de A27 mogelijk maakt. Het geluidsscherm komt ter hoogte van Hoef en Haag en gaat eventuele geluidsoverlast tegen voor de bewoners van Hoef en Haag. Het geluidsscherm wordt zowel aan de kant van de snelweg, als aan de kant van Hoef en Haag, voorzien van klimplanten.

Belangrijke stap

De ondertekening vond afgelopen donderdag 11 juli 2019 plaats in de Woonwinkel in Hoef en Haag. De plaatsing van het geluidsscherm is nodig voor de verdere ontwikkeling van Hoef en Haag. In verband met de verbreding van de A27 is na intensief overleg met Rijkswaterstaat een zo efficiënt mogelijke plek bepaald. Met het ondertekenen van de overeenkomst kan de feitelijke realisatie van het geluidscherm verder worden uitgewerkt. Hoef en Haag C.V. en de gemeente Vijfheerenlanden zijn blij dat deze belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van Hoef en Haag is gezet.

Inmiddels is gestart met het zoeken van een aannemer voor de aanleg van het geluidsscherm. 'Naar verwachting zal het geluidsscherm in 2020 gereed zijn.’

  Neem contact op
  Meer nieuws over Hoef en Haag