Wonen in Hoef en Haag

30 december '21

Als bewoner (of toekomstige bewoner) van Hoef en Haag ben je natuurlijk nieuwsgierig naar wat er gebeurt in het dorp. Via deze update brengen we jou graag op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen! 

Hoef en Haag 2021 wat was het voor Hoef en Haag weer een prachtig jaar. Zoveel ontwikkelingen, zoveel mooie opleveringen, nieuwe inwoners, nieuwe voorzieningen dat belooft wat voor 2022! 2022 wordt een bijzonder jaar, want Hoef en Haag bestaat 5 jaar! Wij vieren dit jaar ons lustrum en dat doen we met elkaar. Dat het een feestelijk jaar wordt zal het gehele komende jaar te zien, te lezen en te beleven zijn. Daarbij kun je denken aan de lustrumeditie van onze befaamde ‘Leef” magazine, maar ook werken we nu al achter de schermen aan diverse activiteiten. Een ding is zeker, het wordt fantastisch, maar daarover later meer….
Voor nu, veel leesplezier!

image alt

Verkoop

Het Dorpshart
Op 16 nov zijn we gestart met de verkoop van 78 woningen in Het Dorpshart fase 4F. Het plan bestaat uit eengezinswoningen in de oud hollandse sfeer waaronder uit en 15 boven- en benedenwoningen. De bouw is in handen van BAM wonen. Na de inschrijving zijn alle woningen toegewezen. De belangstelling was zeer groot. De eerste gesprekken bij de makelaars zijn gestart. Inmiddels zijn ook diverse koopovereenkomsten gesloten.

Het Lint
Nog net voor de start van december zijn ook de 17 appartementen op de markt gekomen op Landgoed Hoevesteijn in deelgebied Het Lint. De luxe appartementen komen in het midden van een prachtige tuin aan de Noordzijde van Hoef en Haag in deelgebied Het Lint. Ook voor de appartementen was de belangstelling groot. Allen zijn inmiddels onder optie. 

image alt

Doorkijk 2022

Ook in 2022 staat er een nieuwe en aantrekkelijk aanbod op het programma dat we in verkoop zullen brengen. Net voor de zomer zullen we gaan starten met deel 1 van De Erven fase 4D. Deze fase ( De Boomgaard) bestaat uit mooie eengezinswoningen, tweekappers ( in 2 varianten) vrijstaande woningen en rug aan rugwoningen in een landelijke dorpse sfeer zoals we dat al kennen in De Erven van Hans Been Architecten. In deel 2, (Het Erf/Hameau) dat meteen na de zomer verwacht wordt, komen we met eengezinswoningen, seniorenwoningen en herenhuizen van o.a Weusten Liedenbaum architecten.

Voortgang bouw

Het Lint fase 3
Op dit moment wordt het gevelmetselwerk aangebracht en de daken gemonteerd in het project Bij Vianen fase 1 van Jansen Bouwontwikkeling. De verwachte oplevering hiervan is vanaf april 2022.
Het Lint fase 3E wordt gerealiseerd door Trebbe en zijn inmiddels gestart en het heiwerk is nagenoeg gereed. Aansluitend februari/maart start Thuis in Bouwen in Het Lint fase 3D met het boren van de bronnen t.b.v. warmtepomp. 

Dorpshart fase 4AE
Door BAM wordt hard gewerkt aan de woningen. Een groot aantal betoncasco’s zijn inmiddels gereed en men is gestart met de gevelsluiting. Naar verwachting worden de eerste woningen in 2e kwartaal 2022 opgeleverd. 

De Erven fase 4AB
Gebr. Blokland is in november gestart met het boren van de bronnen t.b.v. de warmtepomp. Het heiwerk voor de 4e fase in De Erven is bijna gereed. Bij Vianen fase 2 van Jansen Bouwontwikkeling is Van Stiphout in november gestart met het boren van de bronnen en het heiwerk.

Dorpshart fase 4FG 
De voorbelasting is inmiddels verwijderd en vanaf december wordt het riool hier aangelegd. De nutsbedrijven starten vanaf medio januari 2022 met hun werkzaamheden, waarna aansluitend de start bouw plaatsvindt in juli 2022.

De Erven fase 4CD
Het bouwrijp maken is inmiddels gestart met het uitgraven van de rioolsleuven en het aanbrengen van de voorbelasting. Naar verwachting wordt in maart 2022 gestart met het aanbrengen van het riool, waarna aansluitend de nutsbedrijven de kabels en leidingen gaan aanbrengen. Verwachte start van de eerste woningen in deze fase is rond november 2022.

De Brink 
Inmiddels is gestart met het inrichten van De Brink, inclusief het muziekprieel en de waterpomp, hiervan zijn de funderingen inmiddels aangebracht en wordt in januari de opbouw gerealiseerd. Het inrichten van het deel voor de school vindt plaats na de oplevering van het Kindcentrum van mei tot juni. Parkeerplaatsen vervallen hierdoor langs de Lekstraat tijdelijk, maar komen vanaf begin januari terug in de definitieve inrichting van de Brink.

Het Brinkhuis
De bouw loopt volgens planning. De verwachte oplevering van de commerciële plint en van de appartementen vanaf februari 2022. De bouw van het gezondheidscentrum Hoef en Haag start in januari 2022 met het heiwerk.

1
2

Huisartsenpraktijk

Ingezonden door de huisartsenpraktijk

In januari bestaat de praktijk 5 jaar, door corona weinig feestelijkheden maar voor ons feestelijker dan ooit: in januari gaan de eerste palen van het nieuwe pand de grond in! Het ontwerp van de buitenzijde is definitief, momenteel zijn we druk bezig met een interieurarchitect voor de binnenkant. We kunnen alvast beloven dat het heel mooi gaat worden. De bouw zal ongeveer een half jaar in beslag gaan nemen, we verwachten eind 2022 te verhuizen. We kijken hier naar uit! Met alle zorgverleners onder één dak in een ruim en nieuw pand hopen we nog betere zorg voor Hoef en Haag en omstreken te kunnen leveren, waar laagdrempeligheid en kwaliteit hoog in het vaandel staan.

Naast Huisartsenpraktijk Hoef en Haag komen de volgende zorgverleners in het nieuwe pand:
- Fysiotherapie de Vries
- Alphega Apotheek Vianen / Monnikenhof
- Verloskundigenpraktijk de Lekbrug
- Logopediepraktijk Vianen
- DCN voedingsadvies Marleen van Valkenhoef
- Diëtist Bas

- SCIO positieve (kinder)psychologie
- Psychologenpraktijk Mindfit
- Het Kruispunt multidisciplinair centrum voor bekkenproblematiek
- Haptotherapie Paulien van Dijk
- Saltro laboratoria
- GGD regio Utrecht consultatiebureau
- Rondom podotherapie

Fietspad
Voor het fietspad tussen Hagestein en Hoef en Haag is het conceptontwerp technisch voorbereid, nu deze is voorbereid kan beoordeeld worden of en welke invloed deze op de archeologische waarde van het Kasteelterrein heeft. Wanneer dit geheel bekend is wordt door gemeente met bewoners Hagestein besproken qua aansluiting op Hagestein. 

Kademuur
Onlangs is er gestart met de realisatie van de kademuur langs Dorpshart fase 4AE. Inmiddels zijn de stalen damplanken aangebracht. Naar verwachting wordt vanaf maart/april 2022 gestart met aanbrengen van de beton wanden en het metselwerk van de kademuur. 

Meander 
De steigers langs de Meander zijn inmiddels allemaal gereed. Heeft lang geduurd maar het is nu zover dat er gebruik gemaakt van kan worden. Zowel van de vissteigers als overige steigers.
Ook de Meander in fase 4 is inmiddels uitgegraven. Wel moet de aansluiting van de meander in fase 2 en 4 tot aan de Duikerburg bij de Hagesteinse straat nog uitgegraven worden. Deze werkzaamheden worden samen met aanleg van de Duikerbrug Hagesteinsestraat uitgevoerd. 

Duikerbrug Hagesteinse straat 
Het voornemen is om vanaf het voorjaar 2022 te starten met de realisatie van de toegangsbrug (Duikerbrug) en bijbehorende omgeving in de Hagesteinsestraat.

Wij verwachten in maart/april te starten en de werkzaamheden en deze af te kunnen ronden in juli 2022. Uiteraard wordt e.e.a. zo ingericht dat tijdens de werkzaamheden het verkeer gebruik kan blijven maken van de Hagesteinsestraat om het dorp in en uit te rijden. In begin 2022 volgt meer informatie over de werkzaamheden. 

Speellocaties

In De Erven fase 3BC wordt in februari de laatste speellocatie “Spelen op het Erf” aangelegd.

image alt

Inzonden door LekstedeWonen

De Rozentuin
De bouw van de 24 huurappartementen is deze week gestart. Dit wordt gebouw door Trebbe. Half januari start LekstedeWonen met de verhuur van de twee- en driekamerappartementen en dan is ook alle verhuurinformatie beschikbaar. Meer informatie hierover vind je op website.

39 gezinswoningen (huur) Het Dorpshart
Afgelopen weken reageerden bijna 3.000 woningzoekenden op de sociale huurwoningen in Het Dorpshart. Een enorm aantal en een ‘record’ voor Lekstede in Hoef en Haag, wat opnieuw benadrukt hoe groot de vraag naar betaalbare huurwoningen is. Om jongeren en lokaal woningzoekenden meer kansen te bieden, krijgen zij bij toewijzing voorrang op een aantal woningen. Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de website

Algemene zaken

Wijkagent Hoef en Haag
In het nieuwe jaar willen we onze wijkagent aan jullie voorstellen, zodat je weet wanneer en hoe je contact kunt opnemen met de wijkagent indien dat nodig is. Ook zal er structureel een inloopmoment georganiseerd worden waarop je zelf ook live kunt kennismaken. 

Mini-weekmarkt
We zijn een aantal maanden onderweg met de mini-weekmarkt, een mooie aanvulling op het dorp. Helaas werkte het weer de afgelopen tijd niet heel erg mee, waardoor een bezoekje aan de markt niet altijd uitnodigend was. In het nieuwe jaar zal er een uitbreiding komen op de huidige mini-markt. Zodra wij weten met welke marktkramen en per wanneer delen we dit via onze vaste kanalen zoals de website en facebook.

Nieuwjaarsborrel
Graag hadden we met alle inwoners willen proosten op het nieuwe jaar. Helaas laten de maatregelen het niet toe om bij elkaar te komen. Langs deze weg willen we iedereen een gezond & gelukkig 2022 wensen én uiteraard heel veel woonplezier!

image alt

De Keuken van Hoef en Haag

De Keuken wordt al steeds meer een begrip in het dorp. Naast heerlijke koffie & lunches, sfeervol terras, ook voor diner geopend! Wat leuk om te zien dat onze nieuwe ondernemers er alles aan doen om het de inwoners van Hoef en Haag naar hun zin te maken. Zo werd er afgelopen jaar een Spaanse avond met Live Cooking georganiseerd, werden er kerstbomen verkocht én oliebollen gebakken. Hoe dan ook, een aanwinst voor ons dorp!

Kijk voor de mogelijkheden en actuele openingstijden op de website 

Stedin

Storing openbare verlichting:
Hoef en Haag is voor wat betreft de Openbare Verlichting aangesloten op het netwerk van Stedin. Gevolg hiervan is dat alleen Stedin werkzaamheden, waaronder ook storingen vallen, mag uitvoeren aan het OV netwerk. Ons vriendelijke verzoek is om wanneer u een storing constateert deze niet alleen aan ons te melden maar ook aan Stedin, dit maakt dat de storing sneller wordt opgepakt en verholpen. Het storingsmeldingsadres van Stedin vind je hier. 

Voor het melden van calamiteiten aan de Openbare Verlichting met een spoedeisend karakter buiten kantoortijden kan de storingsdienst van VDV infra gebeld worden via telefoonnummer: 088 – 0102424.

Social Media

Wil je meer weten over wat er allemaal gebeurt in Hoef & Haag? Volg ons op Instagram én De BouwApp!

  Neem contact op
  Meer nieuws