Zandtransporten Het lint fase 3

24 maart '20

Beste bewoners Hoef en Haag,

Langs deze weg willen wij u informeren over de zandtransporten t.b.v. het bouwrijp maken van  Het Lint fase 3. Vanaf woensdag 25 maart a.s. wordt gestart met het transport van zand via Berchmansweg en Hoevesteinse Lint, naar Het Lint fase 3. Deze transporten nemen circa 4 weken in beslag.

Wij realiseren dat deze transporten enige overlast met zich mee kunnen brengen, maar onze aannemer zal er alles aan doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

De volgende uitdrukkelijke afspraken zijn gemaakt:

  • Er mag absoluut niet harder dan 30 km per uur worden gereden over het Hoevesteinse Lint
  • De weg wordt elke einde van de werkdag schoongeveegd
  • Wanneer noodzakelijk wordt de weg ook overdag schoongeveegd.

Mocht u klachten hebben over het rijgedrag en/of schoonhouden van de wegen, kunt u dit melden per mail bij:

 Wij vertrouwen u hiermee correct te hebben geïnformeerd.