Een ontwerp met verschillende thema’s

Het idee achter de ontwikkeling van de kasteeltuin is dat bewoners dit met elkaar realiseren en onderhouden. Hoef en Haag CV en gemeente helpen mee. De kasteeltuin zal uitgroeien tot de gezamenlijke ontmoetings- en belevingsplaats voor kinderen en ouders van Hoef en Haag. Hoe gaaf is dat. Zoveel ruimte waar je met elkaar aan de slag kunt. De aanzet die kinderen en ouders in maart gedaan hebben is uitgewerkt naar een ontwerp met verschillende thema’s. Met de ZomerWeideZaterdag op 26 mei willen we alvast een paar dingen af hebben. De komende jaren komt er dus steeds meer bij. Het gehele terrein is een archeologische vindplaats. Daarom is het niet toegestaan om diep de bodem in te gaan. Dat is wel een uitdaging om constructies te verankeren in de bodem. Daarom zullen we met elkaar creatief moeten zijn.

Een ontwerp met verschillende thema’s
  Nieuwsoverzicht
  Inrichting kasteeltuin