Bewonersnieuws - Juli 2019

19 juli '19

Als (toekomstig) bewoner van Hoef en Haag ben je natuurlijk nieuwsgierig naar wat er allemaal gebeurt in dit nieuwe dorp. Via deze update brengen we jou graag op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen!

Hoef en Haag in ontwikkeling

Het nieuwe dorp Hoef en Haag is natuurlijk volop in ontwikkeling en dat zal voorlopig ook nog wel even zo blijven. De afgelopen periode is er weer veel gebeurd en er zit ook weer voldoende aan te komen. We brengen je daar graag van op de hoogte! Heb jij als (toekomstig) bewoner vragen over 1 van de volgende onderwerpen? Mail dan naar [email protected].

1. De Keuken van Hoef en Haag is open!

“Het waren een aantal spannende weken; starten op een nieuwe locatie, met een nieuw team en nieuwe gerechten. Maar wat is het leuk! Heel fijn dat een aantal bewoners de weg naar De Keuken van Hoef en Haag al hebben gevonden en sommigen zelfs al meer dan 1 keer. Gezellig!” Aldus Karin Kramer. Je kunt er genieten van heerlijke koffie, verrassende thee, versgebakken taart en van een lunch. De prachtige locatie aan de Lekstraat met groot terras is uitermate geschikt voor een geheel verzorgde receptie. Ook verzorgt De Keuken van Hoef en Haag graag jouw catering (op locatie) of een diner op afspraak. Karin geniet van woensdag 17 juli tot en met 27 juli van een korte vakantie, De Keuken van Hoef en Haag is deze periode dan ook gesloten.

Bezoek de website.

Keuken van Hoef en Haag

2. Zomersluiting Woonwinkel

In de vakantieperiode is de Woonwinkel op zaterdag 27 juli, 3, 10 en 17 augustus gesloten. De makelaars helpen in deze periode graag om eventuele vragen te beantwoorden. Zij zijn van maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

Neem contact op met 1 van de makelaars.

3. Basisschool

Op dit moment worden de schetsontwerpen van de school op de Brink uitgewerkt door DAT architecten uit Tilburg. De gemeente verwacht dat de school in het schooljaar 2021 – 2022 open gaat. Meer weten

4. Geluidsscherm

Hoef en Haag C.V. en de gemeente Vijfheerenlanden hebben de overeenkomst getekend die de realisatie van het geluidsscherm langs de A27 ter hoogte van Hoef en Haag mogelijk maakt. Het geluidsscherm wordt aan beide zijdes voorzien van klimplanten. De ondertekening vond 11 juli 2019 plaats in de Woonwinkel in Hoef en Haag. De plaatsing van het geluidsscherm is nodig voor de verdere ontwikkeling van Hoef en Haag. In verband met de verbreding van de A27 is na intensief overleg met Rijkswaterstaat een zo efficiënt mogelijke plek bepaald. Met het ondertekenen van de overeenkomst kan de feitelijke realisatie van het geluidscherm verder worden uitgewerkt. Hoef en Haag C.V. en de gemeente Vijfheerenlanden zijn blij dat deze belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van Hoef en Haag is gezet. Inmiddels is gestart met het zoeken van een aannemer voor de aanleg van het geluidsscherm. Naar verwachting zal het geluidsscherm medio 2020 gereed zijn.

5. FoodFestival Hoef en Haag

Op zaterdag 3 en zondag 4 augustus vanaf 11.00 uur vindt het eerste Hoef en Haag FoodFestival plaats. Dit jaar is het thema: “Welkom Hoef en Haag”.

Met dit FoodFestival wil de organisatie jong en oud, inwoners en toeristen, bedrijven en verenigingen verbinden door ongedwongen te genieten van heerlijk gevarieerd eten en drinken, livemuziek, een lokale markt en spellen. Dit alles vindt plaats op de geweldige locatie Camping Everstein in Hagestein. Op deze verrassende dag kun je o.a. Van Wilderen bieren en cocktails proeven, Anne&Max met hun heerlijke koffie met lekkers bezoeken, een breed scala aan eten proberen en natuurlijk de welbekende producten van Eetcafé De Lekdijk proeven.

Of wat dacht je van kennismaken met lokale ondernemers en hun producten op de markt? Of even gewoon relaxen aan het water, voeten in het zand en de kinderen die heerlijk kunnen spelen aan, op en in het water. En dat alles met muziek van o.a. DJ Tim, Django Wagner en de coverband Treasure op de achtergrond. Kom je langs?

Vragen en opmerkingen zijn altijd welkom via [email protected].

Foodfestival

6. Op zoek naar bloemen, bijen en vlinders

In mei is op het Kasteelterrein in Hoef en Haag bloemenzaad gezaaid. Op de bloemen komen wilde bijen en vlinders af. Ze halen er voedsel uit en zorgen tegelijkertijd voor de bestuiving. Dat is mooi, want de wilde bijen hebben het moeilijk. Ga deze zomer maar eens op zoek. Hoeveel soorten bloemen, bijen en vlinders ontdek je? Wil jij de wilde bijen ook helpen? Zet dan bijvriendelijke planten in je tuin. In De Keuken van Hoef en Haag (let even op de gewijzigde openingstijden, zie hierboven) vind je meer informatie. Daar ligt ook een ansichtkaart klaar die je kunt omtoveren tot een natuurschilderij. Leuk om in de zomervakantie met je kinderen te doen.

red de bij

7. Onderhoud groen

Wanneer het openbaar gebied is overgedragen aan de Gemeente Vijfheerenlanden zijn zij ook verantwoordelijk voor het onderhouden van het betreffende gebied. Het Dorpshart (zie 1ABCDE rood in de kaart die wordt getoond bij onderwerp Voortgang Hoef en Haag) en Het Lint (zie 1BC + 17 woningen huur groen in de kaart die wordt getoond bij onderwerp Voortgang Hoef en Haag) zijn ondertussen in onderhoud bij de gemeente.

8. Supermarkt

We kunnen je eindelijk verklappen dat de Coop zich zal vestigen op de Brink. We verwachten dat de bouw van Het Brinkhuis met daarin de supermarkt en een huisartsenpraktijk in het tweede kwartaal van 2020 start. De verwachte oplevering zal na de zomer van 2021 zijn.

9. Werkzaamheden Nuts

Ten behoeve van nutsvoorzieningen in de nieuw te bouwen fases worden er kabels en leidingen uit de
bestaande transformator(en) gehaald. Als gevolg hiervan worden er opbreekwerkzaamheden in de reeds aanwezige betrating uitgevoerd. Dit brengt helaas enige overlast met zich mee. De nutsbedrijven brengen je hier van tevoren van op de hoogte.

10. Voortgang realisatie bruggen

De Haagbrug (autobrug) wordt 22 juli opengesteld voor alle verkeer. De realisatie van de Hoefbrug (fietsbrug) is momenteel in volle gang. Eind augustus wordt gestart met de bestrating. We streven er naar dat De Hoefbrug eind september/begin oktober in gebruik kan worden genomen.

11. Recycle restmateriaal of breng het weg

Ben je lekker aan het klussen in je nieuwe huis of tuin en heb je tegels, pallets of iets anders over? Maak er wat moois van! Denk bijvoorbeeld aan een leuke loungebank van pallets voor in de tuin. Laat je creativiteit de vrije loop! Maar opruimen kan natuurlijk ook. Zo houden we Hoef en Haag netjes en veilig. Weten waar je je afval kwijt kan? Lees het hier.

recycle restmateriaal

12. Vervuiling wegen

Het Hoevesteinse Lint wordt gebruikt als aanvoerweg naar de verschillende bouwlocaties. Hierdoor rijdt er veel bouwverkeer over die weg. Waar wordt gebouwd, wordt vuil gecreeërd. We zorgen ervoor dat er intensief wordt gesproeid en geveegd. Helemaal vuil vrij wordt het helaas niet. Wonen in een nieuw dorp brengt overlast met zich mee. Wij zijn ons daarvan bewust en doen onze uiterste best dit zoveel mogelijk te beperken.

De route voor bouwverkeer van en naar Het Dorpshart fase 3a en De Erven fase 1 en 2 loopt via het Hoevesteinse Lint. Aan het eind van het Hoevesteinse Lint gaat deze over op een nieuw aan te leggen (puin) bouwweg richting De Erven. Tussen de bouwweg en de woningen in Hoevesteijn wordt een gaashekwerk geplaatst met daarop netten, om zoveel mogelijk overlast als stof en zicht op voertuigen, te beperken.

13. Speelplekken

In het deelplan Hagenborgh (82 woningen) en Het Dorpshart fase 2a en 2b zijn wij op dit moment bezig met het uitwerken van 2 speellocaties. Het Dorpscomité heeft mee gedacht over de invulling en we zijn tot overeenstemming gekomen! In onderstaand overzicht worden de verschillende nieuwe speellocaties weer gegeven. Inmiddels zijn de voorstellen ook goedgekeurd door de Gemeente en de Stedenbouwkundige. De speellocatie aan Het Bloesemerf (nummer 6 in eerste afbeelding en de 2e afbeelding laat een uitvergroting zien) wordt eind september/begin oktober aangelegd. De directe omwonenden worden binnenkort hierover geïnformeerd.

speelplekken
nummer 6 speelplekken

14. Tijdelijk gronddepot

Ten behoeve van de bouwwerkzaamheden aan Het Dorpshart fase 3a is een tijdelijk gronddepot ter plaatse van de nog uit te graven Meander ingericht. Hier wordt de uitgegraven grond tijdelijk opgeslagen. Naar verwachting wordt dit depot begin 2020 verwijderd.

15. Voortgang Hoef en Haag

Onderstaand een prognose van de werkzaamheden voor het komende kwartaal. Verkoop van woningen, vergunningprocedures en capaciteit van aannemers en nutsbedrijven hebben altijd invloed op een planning, de werkelijkheid kan dus iets afwijken.

De volgende werkzaamheden staan voor de komende tijd op de planning:

 • De bouw van 56 woningen Het Lint fase 2a is inmiddels gestart
 • De bouw van 32 woningen Hoevesteijn in Het Lint is in volle gang. In het derde kwartaal van 2019 worden de eerste woningen opgeleverd (zie kaar 1D groen)
 • De 82 woningen Hagenborgh in Het Lint zijn opgeleverd en het openbaar gebied is aangelegd (zie kaart 1E groen)
 • De voorbereidingen voor het bouwrijp maken van Het Lint 3DEF loopt. In het eerste kwartaal van 2020 starten de werkzaamheden. (zie kaart 3DEF groen)
 • Het uitgraven van de Meander is gereed. Het aanleggen van het groen vindt plaats in het plantseizoen 2019/2020
 • Het Dorpshart fase 2a is in aanbouw. Naar verwachting worden de eerste woningen in het derde kwartaal van 2019 opgeleverd. Er is inmiddels begonnen met de inrichting van het openbaar gebied. (zie kaart 2AB rood)
 • Het Dorpshart fase 2b is in aanbouw. Naar verwachting worden de eerste woningen in het vierde kwartaal van 2019 (zie kaart 2C rood)
 • De bouw van Het Dorpshart fase 3a is in juli gestart (zie kaart 3A rood).
 • De start bouw van 22 huurappartementen in Het Dorpshart fase 2 staat gepland voor het vierde kwartaal van 2019 (zie kaart 2D paars)
 • Het bouwrijp maken van De Erven fase 1 is gestart (zie kaart 3B blauw)
 • Ontgraven van de Meander tussen het Dorpshart 3a en Hoevesteijn wordt het 1e kwartaal 2020 uitgevoerd.
voortgang bouw

16. Afscheiding van je erfgrens

Diverse erfgrenzen van woningen zijn afgezet door middel van hedera of een beukenhaag. We doen dit om de wijk extra groene kwaliteit te geven en deze kwaliteit de komende jaren overeind te houden. Om die reden is het in stand houden van deze hagen en erfafscheidingen opgenomen in de leveringsakte van jouw woning. Het verwijderen van deze erfafscheidingen is dus niet toegestaan. We constateren dat er op diverse plekken toch schuttingen zijn geplaatst en de haag is verwijderd. De Gemeente Vijfheerenlanden zal handhaven en de boeteclausule indien nodig inroepen.

17. Glascontainer en ondergrondse containers

Er is een tijdelijke glascontainer geplaatst aan het Hoevesteinse Lint, direct naast de grijze bouwkeet. Zodra de definitieve plekken voor de glascontainers bekend zijn, word je geïnformeerd.

Rondom en ten behoeve van de appartementen op de Brink worden ondergrondse containers geplaatst. Deze worden met de inrichting van de Brink meegenomen.

18. Een veilig Hoef en Haag

Een veilig Hoef en Haag doen we samen. Door met elkaar afspraken te maken over parkeren, bouwverkeer en rijsnelheid wordt de verkeersveiligheid bevorderd. Concreet betekent dit dat er altijd 1 volledige rijstrook vrij dient te blijven en er op de rijbaan niet geparkeerd wordt. De maximum snelheid in de wijk is 30 km.

19. Hondenuitlaatplaats

De tijdelijke hondenspeelplaats (bij de kruising 1e Graaf van Hollanddijk en Willem van Noortstraat) is iets naar onderen verplaatst richting het Hoevesteinse Lint zodat de BAM ruimte heeft haar keten daar te plaatsen.

20. Kinderdagverblijf

Voor meer informatie verwijzen wij je naar www.kinderopvangvianen.nl.

21. Een groene tuin

Een groene tuin heeft vele voordelen ten opzichte van een versteende tuin. Natuurlijk zit het voordeel alleen al in de beleving van de tuin. Een groene oase brengt tenslotte rust en ruimte. Maar met een groene tuin help je ook mee met het vergroten van de biodiversiteit binnen de gemeente. In een groene tuin leven namelijk veel meer bijen, vlinders en vogels. Die kunnen weer helpen om plagen te bestrijden van bijvoorbeeld de eikenprocessierups. Door biodiversiteit te stimuleren zullen er minder plagen van 1 soort ontstaan om dat de natuur van evenwicht houdt.

Verder worden wateroverlast en/of verdroging tegen gegaan doordat het water de bodem in kan en zo de grondwaterstand aanvult.

Het onderhoud van een groene tuin hoeft niet meer tijd te kosten dan het onderhoud van een versteende tuin. Veel hoveniers/tuincentra’s kunnen je daar goed in adviseren. 

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Er liggen flyers voor je klaar in de Woonwinkel.

Groene Tuin

22. Contact

Voor een melding bij een aannemer doe je er goed aan direct naar de uitvoerder te gaan in de bouwkeet. Bespreek je vraag en probeer het gelijk op te lossen. Ervaar je hinder in het openbare gebied? Loop direct naar de werklui en/of directievoerder en bespreek hoe het ook anders kan. Men is zich er niet altijd bewust dat ze overlast veroorzaken en soms duurt de hinder maar even. Men doet het vaak niet met opzet. Geheel hindervrij zal het door de bouw de komende jaren niet worden, dat is zeker. Door een respectvolle dialoog en rekening met elkaar te houden kunnen we de beleving van hinder al enorm verminderen. En heb je een bruikbare tip, deel die. Met elkaar houden we Hoef en Haag leefbaar. En met goede tips kan iedereen zijn voordeel doen. Wij maken een onderscheid in meldingen die geheel Hoef en Haag aangaan of alleen de bouw van jouw woning. Meldingen over de ontwikkeling van Hoef en Haag, bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid of over communicatie ontvangen wij graag per mail op [email protected]. Stuur bij jouw melding bij voorkeur een foto, schets of video van een situatie. Wij informeren je dan zo snel mogelijk over de vervolgstappen en/of mogelijke oplossingen. Zorg er wel voor dat jouw contactgegevens in de mail staan.

23. Instagram Hoef en Haag

Hoef en Haag is nu ook te vinden en te volgen op Instagram! Volg ons voor inspiratie en de laatste nieuwtjes over Hoef en Haag! Volg ons.

24. Fijne vakantie!

Het is vakantietijd en ook wij gaan er even tussenuit. De mailbox [email protected] wordt van 25 juli tot en met 21 augustus niet gelezen. Wij wensen je een hele fijne zomer en rust lekker uit!

zomervakantie
  Homepage Hoef en Haag
  Algemeen nieuws over Hoef en Haag